Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie1 76324,7%
śląskie75410,6%
wielkopolskie73310,3%
małopolskie5657,9%
dolnośląskie5117,2%
pomorskie4586,4%
łódzkie3915,5%
zachodniopomorskie3885,4%
kujawsko-pomorskie3284,6%
podkarpackie2513,5%
lubelskie2443,4%
warmińsko-mazurskie2062,9%
lubuskie1562,2%
opolskie1351,9%
świętokrzyskie1261,8%
podlaskie1171,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo wielkopolskie (33,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 3 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

wielkopolskie133,3%
mazowieckie133,3%
kujawsko-pomorskie133,3%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
lubelskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.