Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 126 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 416
31 marca 20107 263
30 czerwca 20107 250
30 września 20107 318
31 grudnia 20107 378
31 marca 20117 335
30 czerwca 20117 232
30 września 20117 171
31 grudnia 20117 149
31 marca 20127 020
30 czerwca 20127 015
30 września 20127 021
31 grudnia 20127 056
31 marca 20137 019
30 czerwca 20137 014
30 września 20137 079
31 grudnia 20137 090
31 marca 20147 082
30 czerwca 20147 126
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.