Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,9% podmiotów), spółki cywilne (7,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 33788,9%
spółki cywilne5467,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1972,8%
spółki jawne270,4%
spółki komandytowe70,1%
spółki akcyjne50,1%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
spółdzielnie20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością266,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.