Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie1 68716,8%
śląskie1 23412,3%
wielkopolskie9339,3%
małopolskie8738,7%
dolnośląskie7887,8%
pomorskie7517,5%
zachodniopomorskie7127,1%
łódzkie5525,5%
kujawsko-pomorskie4544,5%
lubelskie3793,8%
warmińsko-mazurskie3473,4%
podkarpackie3293,3%
opolskie3003,0%
świętokrzyskie2642,6%
lubuskie2562,5%
podlaskie2102,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
opolskie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (33,3% ogółu) oraz małopolskie (16,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 6 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie233,3%
małopolskie116,7%
pomorskie116,7%
lubelskie116,7%
dolnośląskie116,7%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.