Podsumowanie

Grupa ta obejmuje jednostki, które prowadzą obiekty lub świadczą usługi w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich klientów. Obejmuje ona organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne.

Grupa ta nie obejmuje:

  • działalności sportowej oraz działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 069 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 824
31 marca 201010 622
30 czerwca 201010 978
30 września 201010 880
31 grudnia 201010 561
31 marca 201110 497
30 czerwca 201110 764
30 września 201110 372
31 grudnia 20119 829
31 marca 20129 590
30 czerwca 201210 054
30 września 20129 789
31 grudnia 20129 438
31 marca 20139 394
30 czerwca 20139 952
30 września 20139 720
31 grudnia 20139 390
31 marca 20149 362
30 czerwca 201410 069
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie1 68716,8%
śląskie1 23412,3%
wielkopolskie9339,3%
małopolskie8738,7%
dolnośląskie7887,8%
pomorskie7517,5%
zachodniopomorskie7127,1%
łódzkie5525,5%
kujawsko-pomorskie4544,5%
lubelskie3793,8%
warmińsko-mazurskie3473,4%
podkarpackie3293,3%
opolskie3003,0%
świętokrzyskie2642,6%
lubuskie2562,5%
podlaskie2102,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,8% podmiotów), spółki cywilne (16,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 33572,8%
spółki cywilne1 65316,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7957,9%
stowarzyszenia1331,3%
spółki jawne380,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne350,3%
spółdzielnie270,3%
spółki komandytowe230,2%
spółki akcyjne110,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne80,1%
pozostałe110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 38093,2%
własność prywatna krajowa pozostała3663,6%
własność zagraniczna1581,6%
własność samorządowa490,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej310,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych310,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej260,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej190,2%
własność skarbu państwa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 82197,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2222,2%
od 50 do 249 zatrudnionych250,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)357 630 716,51176 847 268,40525 227 628,90-12 200 664,39-3,4-6,9-2,350,6
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29)357 630 716,51176 847 268,40525 227 628,90-12 200 664,39-3,4-6,9-2,350,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (456,3 mln zł), BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (23,8 mln zł) oraz WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA (17,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 205 183,3037 150 505,12456 313 321,65-2 741 720,35-6,7-7,4-0,69,8
BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 955 596,4410 313 979,9123 818 534,15796 645,836,77,73,313,7
WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA139 335 444,7360 588 534,8017 932 198,15-1 872 145,44-1,3-3,1-10,456,5
PARK WODNY SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 739 702,129 287 914,8314 124 659,58-4 720 719,46-8,0-50,8-33,484,2
NEMO WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 733 866,631 217 939,937 409 608,16141 426,580,311,61,997,3
AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA61 660 924,0058 288 394,735 629 307,21-3 804 150,87-6,2-6,5-67,65,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.