Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,8% podmiotów), spółki cywilne (16,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 33572,8%
spółki cywilne1 65316,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7957,9%
stowarzyszenia1331,3%
spółki jawne380,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne350,3%
spółdzielnie270,3%
spółki komandytowe230,2%
spółki akcyjne110,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne80,1%
pozostałe110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
stowarzyszenia
spółki jawne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki akcyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością466,7%
spółki akcyjne233,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.