Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie30619,4%
śląskie19912,6%
wielkopolskie16610,5%
małopolskie16610,5%
dolnośląskie1439,1%
pomorskie1016,4%
łódzkie895,6%
podkarpackie754,7%
zachodniopomorskie714,5%
kujawsko-pomorskie593,7%
warmińsko-mazurskie382,4%
opolskie382,4%
świętokrzyskie372,3%
lubuskie312,0%
podlaskie312,0%
lubelskie301,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
podkarpackie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
lubelskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (18,8% ogółu), kujawsko-pomorskie (18,8% ogółu) oraz łódzkie (18,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 16 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie318,8%
kujawsko-pomorskie318,8%
łódzkie318,8%
dolnośląskie212,5%
pomorskie16,3%
świętokrzyskie16,3%
małopolskie16,3%
lubuskie16,3%
wielkopolskie16,3%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
mazowieckie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.