Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 580 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009980
31 marca 20101 030
30 czerwca 20101 110
30 września 20101 171
31 grudnia 20101 200
31 marca 20111 239
30 czerwca 20111 311
30 września 20111 313
31 grudnia 20111 297
31 marca 20121 316
30 czerwca 20121 362
30 września 20121 371
31 grudnia 20121 400
31 marca 20131 415
30 czerwca 20131 477
30 września 20131 475
31 grudnia 20131 488
31 marca 20141 535
30 czerwca 20141 580
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.