Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (37,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,0% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (16,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza59237,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością30019,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne26116,5%
stowarzyszenia16810,6%
spółki cywilne1559,8%
spółki akcyjne392,5%
spółki komandytowe181,1%
spółki jawne181,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne150,9%
fundacje70,4%
pozostałe70,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
stowarzyszenia
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki jawne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (75,0% największych podmiotów).

spółki akcyjne1275,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością425,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.