Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
 • działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
 • działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
 • działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
 • działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 71.20.A, 71.20.B,
 • wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 71.20.A,
 • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
 • działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 86.2,
 • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
 • działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,
 • praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 86.90.C,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,
 • działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 85.60.Z, 87.20.Z, 88.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 231 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 458
31 marca 201012 736
30 czerwca 201012 878
30 września 201013 322
31 grudnia 201013 834
31 marca 201114 191
30 czerwca 201114 338
30 września 201114 588
31 grudnia 201115 012
31 marca 201215 363
30 czerwca 201215 435
30 września 201215 887
31 grudnia 201216 392
31 marca 201316 760
30 czerwca 201316 852
30 września 201317 256
31 grudnia 201317 785
31 marca 201418 154
30 czerwca 201418 231
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

mazowieckie3 11517,1%
wielkopolskie2 06911,3%
śląskie1 85910,2%
małopolskie1 6509,1%
dolnośląskie1 4668,0%
pomorskie1 3677,5%
kujawsko-pomorskie1 2086,6%
zachodniopomorskie9935,4%
łódzkie9535,2%
warmińsko-mazurskie6953,8%
lubelskie6913,8%
podkarpackie6393,5%
podlaskie4532,5%
lubuskie4142,3%
opolskie3672,0%
świętokrzyskie2921,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,7% podmiotów), spółki cywilne (3,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16 72691,7%
spółki cywilne6993,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5623,1%
spółki jawne790,4%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej430,2%
spółki komandytowe360,2%
spółki akcyjne160,1%
państwowe jednostki organizacyjne120,1%
stowarzyszenia120,1%
fundacje110,1%
pozostałe350,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 88198,1%
własność prywatna krajowa pozostała1310,7%
własność zagraniczna610,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,2%
własność samorządowa290,2%
własność skarbu państwa240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej210,1%
własność państwowych osób prawnych160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,1%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,6% podmiotów) i od 10 do 49 (1,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17 97298,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2021,1%
od 50 do 249 zatrudnionych480,3%
powyżej 250 zatrudnionych90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)1 624 648 146,01698 103 976,671 347 628 505,61-61 212 207,72-3,8-8,8-4,557,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 34 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (322,2 mln zł), EUROMEDIC DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (129,1 mln zł) oraz DIAVERUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (126,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 018 600,0041 300 100,00322 232 400,18-6 819 000,00-5,8-16,5-2,165,0
EUROMEDIC DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 090 000,0034 883 000,26129 103 000,00-26 854 000,00-8,8-77,0-20,888,5
DIAVERUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 683 000,0013 097 000,20126 124 000,00-3 774 000,00-1,6-28,8-3,094,5
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE75 956 847,7452 242 111,9073 441 427,96-4 397 770,53-5,8-8,4-6,031,2
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA65 831 592,0151 788 679,6663 232 230,39-2 394 727,45-3,6-4,6-3,821,3
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA54 504 392,3747 907 958,0951 054 526,203 349 053,796,17,06,612,1
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE44 258 259,9034 549 789,8843 759 087,40356 361,360,81,00,821,9
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ30 091 529,3920 006 319,1634 302 340,70-2 407 155,80-8,0-12,0-7,033,5
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIU69 106 420,6260 103 899,3632 738 538,271 285 186,981,92,13,913,0
INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 286 688,8512 376 899,3432 113 512,281 246 792,044,610,13,954,6
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU32 010 379,5624 374 262,5029 875 586,971 217 468,773,85,04,123,9
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI23 098 175,3413 399 087,4528 767 071,54-1 790 560,09-7,8-13,4-6,242,0
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY36 071 459,3831 984 698,6027 473 336,17476 085,871,31,51,711,3
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU41 342 536,6836 874 071,1926 128 296,24148 735,760,40,40,610,8
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE19 120 405,5212 193 712,7825 154 274,53115 666,760,61,00,536,2
SPORT MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA41 722 847,2513 829 813,0124 247 161,05-5 678 983,71-13,6-41,1-23,466,9
HOSPITAL SERWIS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)27 756 000,271 101 000,0023 934 000,006 559 000,0023,6595,727,496,0
CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 757 376,0222 695 956,4023 163 918,80294 959,390,71,31,348,1
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU40 367 436,6431 018 873,1121 859 123,253 107 904,437,710,014,223,2
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE17 652 467,6114 686 909,0119 719 437,05228 196,821,31,61,216,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.