Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,
  • grupową praktykę pielęgniarek i położnych

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,
  • działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 23 566 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918 051
31 marca 201018 592
30 czerwca 201018 928
30 września 201019 352
31 grudnia 201019 831
31 marca 201119 931
30 czerwca 201120 293
30 września 201120 557
31 grudnia 201121 018
31 marca 201221 208
30 czerwca 201221 483
30 września 201221 795
31 grudnia 201222 154
31 marca 201322 303
30 czerwca 201322 582
30 września 201322 878
31 grudnia 201323 180
31 marca 201423 397
30 czerwca 201423 566
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (13,9% ogółu), zachodniopomorskie (12,3% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (11,4% ogółu).

wielkopolskie3 28213,9%
zachodniopomorskie2 90912,3%
kujawsko-pomorskie2 67711,4%
mazowieckie2 2349,5%
pomorskie1 8858,0%
małopolskie1 7547,4%
warmińsko-mazurskie1 6917,2%
śląskie1 3785,8%
lubuskie1 0374,4%
dolnośląskie1 0144,3%
podkarpackie9253,9%
lubelskie7783,3%
łódzkie7463,2%
podlaskie6632,8%
opolskie3461,5%
świętokrzyskie2471,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,8% podmiotów), spółki cywilne (4,0% podmiotów) oraz spółki jawne (0,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22 33494,8%
spółki cywilne9514,0%
spółki jawne1110,5%
spółki partnerskie800,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością790,3%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej40,0%
organy władzy, administracji rządowej20,0%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
stowarzyszenia10,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych23 49699,7%
własność prywatna krajowa pozostała420,2%
własność zagraniczna80,0%
własność samorządowa70,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność skarbu państwa30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych23 36399,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1980,8%
od 50 do 249 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.