Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,4% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 28426,4%
wielkopolskie54011,1%
śląskie4829,9%
dolnośląskie4118,5%
zachodniopomorskie3477,1%
małopolskie3176,5%
pomorskie2705,6%
łódzkie2014,1%
kujawsko-pomorskie1984,1%
lubelskie1683,5%
podkarpackie1272,6%
opolskie1232,5%
warmińsko-mazurskie1052,2%
podlaskie1012,1%
lubuskie1002,1%
świętokrzyskie811,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
opolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny