Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 855 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 514
31 marca 20106 104
30 czerwca 20105 908
30 września 20105 795
31 grudnia 20105 724
31 marca 20115 567
30 czerwca 20115 239
30 września 20115 076
31 grudnia 20114 996
31 marca 20124 901
30 czerwca 20124 827
30 września 20124 766
31 grudnia 20124 796
31 marca 20134 775
30 czerwca 20134 738
30 września 20134 769
31 grudnia 20134 835
31 marca 20144 872
30 czerwca 20144 855
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.