Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 855 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 514
31 marca 20106 104
30 czerwca 20105 908
30 września 20105 795
31 grudnia 20105 724
31 marca 20115 567
30 czerwca 20115 239
30 września 20115 076
31 grudnia 20114 996
31 marca 20124 901
30 czerwca 20124 827
30 września 20124 766
31 grudnia 20124 796
31 marca 20134 775
30 czerwca 20134 738
30 września 20134 769
31 grudnia 20134 835
31 marca 20144 872
30 czerwca 20144 855
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,4% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 28426,4%
wielkopolskie54011,1%
śląskie4829,9%
dolnośląskie4118,5%
zachodniopomorskie3477,1%
małopolskie3176,5%
pomorskie2705,6%
łódzkie2014,1%
kujawsko-pomorskie1984,1%
lubelskie1683,5%
podkarpackie1272,6%
opolskie1232,5%
warmińsko-mazurskie1052,2%
podlaskie1012,1%
lubuskie1002,1%
świętokrzyskie811,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (8,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 32189,0%
spółki cywilne4098,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1172,4%
spółki jawne60,1%
spółki akcyjne10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,7% podmiotów), własność zagraniczna (1,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 74597,7%
własność zagraniczna651,3%
własność prywatna krajowa pozostała290,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 83699,6%
od 10 do 49 zatrudnionych190,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.