Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (8,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 32189,0%
spółki cywilne4098,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1172,4%
spółki jawne60,1%
spółki akcyjne10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny