Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,4% ogółu), małopolskie (12,6% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie72132,4%
małopolskie27912,6%
śląskie2149,6%
wielkopolskie1968,8%
dolnośląskie1757,9%
pomorskie1446,5%
łódzkie873,9%
lubelskie833,7%
kujawsko-pomorskie703,2%
zachodniopomorskie663,0%
podkarpackie452,0%
warmińsko-mazurskie401,8%
opolskie281,3%
lubuskie271,2%
świętokrzyskie261,2%
podlaskie210,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (57,5% ogółu), śląskie (8,2% ogółu) oraz małopolskie (6,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 134 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie7757,5%
śląskie118,2%
małopolskie96,7%
łódzkie86,0%
wielkopolskie86,0%
dolnośląskie64,5%
lubelskie53,7%
pomorskie53,7%
warmińsko-mazurskie21,5%
zachodniopomorskie10,7%
opolskie10,7%
kujawsko-pomorskie10,7%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.