Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 65374,4%
własność prywatna krajowa pozostała1476,6%
własność państwowych osób prawnych1215,4%
własność zagraniczna894,0%
własność skarbu państwa562,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych492,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej331,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej331,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej120,5%
pozostałe130,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność państwowych osób prawnych
własność zagraniczna
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność państwowych osób prawnych (63,4% największych podmiotów), własność skarbu państwa (23,9% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% największych podmiotów).

własność państwowych osób prawnych8563,4%
własność skarbu państwa3223,9%
własność zagraniczna43,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,5%
własność krajowych osób fizycznych10,7%
własność prywatna krajowa pozostała10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność państwowych osób prawnych (73,5% sumy kapitałów własnych), własność skarbu państwa (21,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (3,0% sumy kapitałów własnych).

własność państwowych osób prawnych3 479 810 812,75 zł73,5%
własność skarbu państwa1 000 870 730,58 zł21,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej143 037 501,92 zł3,0%
własność zagraniczna39 516 112,11 zł0,8%
własność prywatna krajowa pozostała29 854 638,17 zł0,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21 719 239,00 zł0,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10 286 946,90 zł0,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych4 804 185,00 zł0,1%
własność krajowych osób fizycznych2 642 132,74 zł0,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.