Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:

  • nauk przyrodniczych,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
  • nauk rolniczych,
  • międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 222 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 576
31 marca 20101 603
30 czerwca 20101 631
30 września 20101 666
31 grudnia 20101 705
31 marca 20111 724
30 czerwca 20111 769
30 września 20111 786
31 grudnia 20111 814
31 marca 20121 840
30 czerwca 20121 911
30 września 20121 953
31 grudnia 20121 984
31 marca 20132 009
30 czerwca 20132 054
30 września 20132 100
31 grudnia 20132 156
31 marca 20142 168
30 czerwca 20142 222
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,4% ogółu), małopolskie (12,6% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie72132,4%
małopolskie27912,6%
śląskie2149,6%
wielkopolskie1968,8%
dolnośląskie1757,9%
pomorskie1446,5%
łódzkie873,9%
lubelskie833,7%
kujawsko-pomorskie703,2%
zachodniopomorskie663,0%
podkarpackie452,0%
warmińsko-mazurskie401,8%
opolskie281,3%
lubuskie271,2%
świętokrzyskie261,2%
podlaskie210,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,5% podmiotów) oraz instytuty badawcze (4,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 11350,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością74433,5%
instytuty badawcze944,2%
spółki cywilne833,7%
państwowe jednostki organizacyjne693,1%
spółki akcyjne331,5%
spółki jawne251,1%
spółki komandytowe221,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,4%
fundacje90,4%
pozostałe210,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 65374,4%
własność prywatna krajowa pozostała1476,6%
własność państwowych osób prawnych1215,4%
własność zagraniczna894,0%
własność skarbu państwa562,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych492,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej331,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej331,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej120,5%
pozostałe130,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,3% podmiotów) i od 50 do 249 (5,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 93987,3%
od 50 do 249 zatrudnionych1185,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1084,9%
powyżej 250 zatrudnionych572,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)10 397 690 102,564 922 209 047,176 054 302 911,26186 010 333,221,83,83,152,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 134 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (759,3 mln zł), WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY (319,8 mln zł) oraz INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (199,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE1 079 106 388,48603 869 371,23759 316 383,92-9 797 361,66-0,9-1,6-1,344,0
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY462 151 679,37284 371 175,66319 801 220,0411 492 232,282,54,03,638,5
INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO170 883 197,7361 337 162,94199 881 437,563 653 170,262,16,01,864,1
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY207 027 814,2385 078 811,43190 399 591,823 305 026,911,63,91,758,9
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII173 795 513,2254 229 709,76178 160 731,625 966 265,893,411,03,468,8
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY150 857 792,4094 347 573,23152 330 466,966 252 060,284,16,64,137,5
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH161 550 079,53106 867 152,59125 642 265,472 589 797,861,62,42,133,9
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU178 324 825,18132 571 393,07120 965 827,4617 977 952,2510,113,614,925,7
INSTYTUT LOTNICTWA202 644 296,6065 468 039,38108 822 948,987 679 077,313,811,77,167,7
BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA203 147 333,96137 003 565,49108 222 855,47878 712,800,40,60,832,6
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC161 382 799,0828 352 046,46107 722 765,4649 994,910,00,20,182,4
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII128 141 287,2510 528 497,98105 778 240,95-1 833 653,20-1,4-17,4-1,791,8
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK402 678 424,8162 341 117,12102 218 658,848 011 217,702,012,97,884,5
INSTYTUT MATKI I DZIECKA54 386 075,9817 666 952,39100 678 366,924 629 612,088,526,24,667,5
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA131 414 805,3666 284 811,4097 434 569,317 025 561,135,410,67,249,6
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA113 934 533,3865 587 244,8292 766 646,433 084 199,692,74,73,342,4
INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM103 308 907,3470 474 062,8488 430 852,4412 778 421,6512,418,114,531,8
INSTYTUT ENERGETYKI132 273 117,3054 793 000,5684 855 793,742 026 380,971,53,72,458,6
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK121 425 290,178 510 238,7975 805 678,35-78 327,01-0,1-0,9-0,193,0
QUINTILES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 877 403,0016 709 909,6272 210 415,714 278 535,0817,925,65,930,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.