Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,5% podmiotów) oraz instytuty badawcze (4,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 11350,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością74433,5%
instytuty badawcze944,2%
spółki cywilne833,7%
państwowe jednostki organizacyjne693,1%
spółki akcyjne331,5%
spółki jawne251,1%
spółki komandytowe221,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,4%
fundacje90,4%
pozostałe210,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
instytuty badawcze
spółki cywilne
państwowe jednostki organizacyjne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to państwowe jednostki organizacyjne (81,3% największych podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,0% największych podmiotów).

państwowe jednostki organizacyjne10981,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością86,0%
spółki akcyjne64,5%
instytuty badawcze43,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.