Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 222 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 576
31 marca 20101 603
30 czerwca 20101 631
30 września 20101 666
31 grudnia 20101 705
31 marca 20111 724
30 czerwca 20111 769
30 września 20111 786
31 grudnia 20111 814
31 marca 20121 840
30 czerwca 20121 911
30 września 20121 953
31 grudnia 20121 984
31 marca 20132 009
30 czerwca 20132 054
30 września 20132 100
31 grudnia 20132 156
31 marca 20142 168
30 czerwca 20142 222
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.