Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,
  • działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wydawania książek, gazet, czasopism w Internecie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 58,
  • nadawania programów przez Internet, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 60.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 729 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 675
31 marca 20104 057
30 czerwca 20104 405
30 września 20104 923
31 grudnia 20105 082
31 marca 20115 114
30 czerwca 20115 537
30 września 20115 569
31 grudnia 20115 746
31 marca 20125 718
30 czerwca 20125 884
30 września 20126 129
31 grudnia 20126 606
31 marca 20136 898
30 czerwca 20137 227
30 września 20137 535
31 grudnia 20137 620
31 marca 20147 673
30 czerwca 20147 729
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,9% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie2 46431,9%
wielkopolskie86511,2%
małopolskie81710,6%
śląskie6398,3%
dolnośląskie6037,8%
pomorskie4125,3%
łódzkie3464,5%
zachodniopomorskie3144,1%
kujawsko-pomorskie2222,9%
podkarpackie2162,8%
lubelskie1822,4%
świętokrzyskie1471,9%
warmińsko-mazurskie1401,8%
podlaskie1401,8%
lubuskie1331,7%
opolskie891,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (44,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 59946,6%
indywidualna działalność gospodarcza3 40544,1%
spółki cywilne4776,2%
spółki jawne931,2%
spółki komandytowe741,0%
spółki akcyjne590,8%
spółki komandytowo-akcyjne100,1%
spółdzielnie60,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
fundacje20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 84088,5%
własność prywatna krajowa pozostała2753,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2162,8%
własność zagraniczna1862,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej961,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej620,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej470,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 60898,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1131,5%
od 50 do 249 zatrudnionych50,1%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)803 580 042,03565 352 121,80596 939 251,6465 551 455,438,211,611,029,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (241,6 mln zł), Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (240,9 mln zł) oraz WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (167,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA514 920 000,00449 846 000,35241 580 000,0050 153 000,009,711,220,812,6
Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA520 905 000,00457 320 000,00240 850 000,1949 774 000,009,610,920,712,2
WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA129 246 000,0087 350 000,00167 201 000,1713 798 000,0010,715,88,332,4
GRUPA INTERIA.PL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA75 899 522,6256 570 693,6894 089 170,3914 875 925,7819,626,315,825,5
Grupa Kapitałowa GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA36 714 893,041 442 475,6857 765 912,008 838 345,8524,1612,715,396,1
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA49 094 297,5414 743 281,0254 531 021,371 943 526,984,013,23,670,0
REDEFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 652 837,36-53 292 478,3924 044 529,81-16 670 864,97-80,731,3-69,3100,0
NOWOCZESNA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA5 749 385,592 931 625,4911 347 530,681 130 868,1019,738,610,049,0
Grupa Kapitałowa DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA8 018 000,177 203 000,004 146 000,00321 000,004,04,57,710,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.