Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,9% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie2 46431,9%
wielkopolskie86511,2%
małopolskie81710,6%
śląskie6398,3%
dolnośląskie6037,8%
pomorskie4125,3%
łódzkie3464,5%
zachodniopomorskie3144,1%
kujawsko-pomorskie2222,9%
podkarpackie2162,8%
lubelskie1822,4%
świętokrzyskie1471,9%
warmińsko-mazurskie1401,8%
podlaskie1401,8%
lubuskie1331,7%
opolskie891,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
śląskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (57,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 7 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie457,1%
małopolskie228,6%
pomorskie114,3%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.