Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 435 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009165
31 marca 2010200
30 czerwca 2010229
30 września 2010257
31 grudnia 2010282
31 marca 2011294
30 czerwca 2011321
30 września 2011324
31 grudnia 2011329
31 marca 2012327
30 czerwca 2012342
30 września 2012363
31 grudnia 2012374
31 marca 2013387
30 czerwca 2013404
30 września 2013415
31 grudnia 2013418
31 marca 2014435
30 czerwca 2014435
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,7% ogółu), małopolskie (12,6% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

mazowieckie12929,7%
małopolskie5512,6%
śląskie4610,6%
dolnośląskie4410,1%
wielkopolskie439,9%
zachodniopomorskie276,2%
pomorskie266,0%
kujawsko-pomorskie143,2%
łódzkie122,8%
świętokrzyskie92,1%
podkarpackie81,8%
lubelskie71,6%
lubuskie61,4%
warmińsko-mazurskie40,9%
podlaskie30,7%
opolskie20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (63,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza27463,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12328,3%
spółki cywilne163,7%
spółki akcyjne92,1%
spółki komandytowe61,4%
spółki jawne61,4%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,7% podmiotów), własność zagraniczna (3,0% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych38688,7%
własność zagraniczna133,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych122,8%
własność prywatna krajowa pozostała92,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych41996,3%
od 10 do 49 zatrudnionych163,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)103 901 132,5821 685 228,85127 966 213,20-392 954,95-0,4-1,8-0,379,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (71,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 155 066,9610 104 056,4070 983 661,984 267 294,697,242,26,082,9
CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 746 066,0611 581 172,8056 982 551,22-4 660 249,64-10,4-40,2-8,274,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.