Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (71,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 155 066,9610 104 056,4070 983 661,984 267 294,697,242,26,082,9
CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 746 066,0611 581 172,8056 982 551,22-4 660 249,64-10,4-40,2-8,274,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.