Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,7% ogółu), małopolskie (12,6% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

mazowieckie12929,7%
małopolskie5512,6%
śląskie4610,6%
dolnośląskie4410,1%
wielkopolskie439,9%
zachodniopomorskie276,2%
pomorskie266,0%
kujawsko-pomorskie143,2%
łódzkie122,8%
świętokrzyskie92,1%
podkarpackie81,8%
lubelskie71,6%
lubuskie61,4%
warmińsko-mazurskie40,9%
podlaskie30,7%
opolskie20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubelskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (100,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 2 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2100,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.