Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 435 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009165
31 marca 2010200
30 czerwca 2010229
30 września 2010257
31 grudnia 2010282
31 marca 2011294
30 czerwca 2011321
30 września 2011324
31 grudnia 2011329
31 marca 2012327
30 czerwca 2012342
30 września 2012363
31 grudnia 2012374
31 marca 2013387
30 czerwca 2013404
30 września 2013415
31 grudnia 2013418
31 marca 2014435
30 czerwca 2014435
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.