Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.

Poza sprzedażą ww. artykułów jako głównej działalności handlowej, prowadzi się także sprzedaż innych towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 98 572 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009111 724
31 marca 2010112 206
30 czerwca 2010112 572
30 września 2010113 028
31 grudnia 2010112 940
31 marca 2011111 675
30 czerwca 2011109 071
30 września 2011108 297
31 grudnia 2011106 841
31 marca 2012105 103
30 czerwca 2012104 486
30 września 2012104 304
31 grudnia 2012103 786
31 marca 2013102 350
30 czerwca 2013101 648
30 września 2013101 548
31 grudnia 2013100 508
31 marca 201499 491
30 czerwca 201498 572
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,1% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie12 89113,1%
śląskie11 56711,7%
małopolskie8 9249,1%
wielkopolskie8 5588,7%
dolnośląskie7 6217,7%
pomorskie6 4266,5%
łódzkie5 7395,8%
zachodniopomorskie5 5405,6%
lubelskie5 5205,6%
kujawsko-pomorskie5 1735,2%
podkarpackie5 0385,1%
świętokrzyskie4 3964,5%
warmińsko-mazurskie3 5273,6%
podlaskie2 6262,7%
lubuskie2 5892,6%
opolskie2 4372,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,2% podmiotów), spółki cywilne (10,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza83 98385,2%
spółki cywilne10 63110,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 8091,8%
spółdzielnie1 1161,1%
spółki jawne9080,9%
spółki komandytowe710,1%
spółki akcyjne280,0%
spółki komandytowo-akcyjne210,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95 94797,3%
własność prywatna krajowa pozostała2 0162,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2660,3%
własność zagraniczna2260,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej440,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność skarbu państwa10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,7% podmiotów) i od 10 do 49 (3,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych94 38295,7%
od 10 do 49 zatrudnionych3 5183,6%
od 50 do 249 zatrudnionych5900,6%
powyżej 250 zatrudnionych820,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)13 143 047 480,506 857 483 631,0829 538 302 511,68444 050 327,893,46,51,547,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 112 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł), LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (6,1 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (6,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 000 366 600,002 627 426 600,008 118 178 900,00132 864 000,242,75,11,647,5
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 710 251 200,19755 076 400,006 092 909 200,00147 234 400,008,619,52,455,9
Grupa Kapitałowa LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 746 350 900,00791 320 600,006 092 883 400,00176 138 500,3110,122,32,954,7
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 423 531,6989 244 479,151 565 084 481,1910 695 037,222,812,00,776,3
Grupa Kapitałowa BOMI SPÓŁKA AKCYJNA1 130 823 000,00625 687 000,001 430 474 000,00-102 597 999,75-9,1-16,4-7,244,7
Grupa Kapitałowa POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 702 159,6860 902 586,841 270 176 787,3533 917 711,4714,955,72,773,3
Grupa Kapitałowa ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA776 575 000,00277 621 000,001 245 066 000,0011 747 000,201,54,20,964,3
POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ218 783 047,6265 851 785,561 159 084 693,7232 611 250,6614,949,52,869,9
BOMI SPÓŁKA AKCYJNA1 025 817 000,00711 224 000,17803 988 000,0010 055 000,001,01,41,330,7
ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA572 174 000,26216 142 000,00782 733 000,003 130 000,000,61,50,462,2
FRAPO-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 256 306,2518 471 819,66777 644 420,0616 197 016,5114,887,72,183,1
Grupa Kapitałowa HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ210 205 396,6764 927 485,00760 265 586,7813 563 457,726,520,91,869,1
HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 200 144,8690 768 811,63749 816 790,6911 330 995,845,212,51,558,2
SCHIEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ436 729 076,42356 490 201,02602 992 420,16-700 541,27-0,2-0,2-0,118,4
Grupa Kapitałowa DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA362 868 081,71174 482 527,21498 574 128,0011 886 765,613,36,82,451,9
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA342 111 443,62173 357 848,95492 161 698,6410 982 087,353,26,32,249,3
POZNALEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 159 963,81-26 740 903,39444 778 871,98-37 002 295,67-76,8138,4-8,3100,0
ELEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ476 411 000,00394 140 700,00420 938 700,002 399 200,250,50,60,617,3
PACZÓSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TOPAZ"101 496 698,2254 209 762,45395 083 641,3124 364 710,0824,045,06,246,6
PIOTR I PAWEŁ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 573 801,118 655 176,50323 301 480,79-5 496 577,23-7,7-63,5-1,787,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.