Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95 94797,3%
własność prywatna krajowa pozostała2 0162,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2660,3%
własność zagraniczna2260,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej440,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność skarbu państwa10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (41,1% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,1% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (12,5% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4641,1%
własność prywatna krajowa pozostała1816,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1412,5%
własność zagraniczna1311,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej87,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej76,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej21,8%
własność skarbu państwa10,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (71,6% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (15,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna4 898 842 420,24 zł71,6%
własność krajowych osób fizycznych1 037 618 129,81 zł15,2%
własność prywatna krajowa pozostała368 601 981,20 zł5,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych216 142 000,00 zł3,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych215 142 897,06 zł3,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej75 472 111,97 zł1,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej15 360 186,76 zł0,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej7 020 171,03 zł0,1%
własność skarbu państwa4 522 460,95 zł0,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.