Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,1% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie12 89113,1%
śląskie11 56711,7%
małopolskie8 9249,1%
wielkopolskie8 5588,7%
dolnośląskie7 6217,7%
pomorskie6 4266,5%
łódzkie5 7395,8%
zachodniopomorskie5 5405,6%
lubelskie5 5205,6%
kujawsko-pomorskie5 1735,2%
podkarpackie5 0385,1%
świętokrzyskie4 3964,5%
warmińsko-mazurskie3 5273,6%
podlaskie2 6262,7%
lubuskie2 5892,6%
opolskie2 4372,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), podkarpackie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 112 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2219,6%
podkarpackie1412,5%
wielkopolskie1311,6%
śląskie1210,7%
małopolskie108,9%
dolnośląskie108,9%
kujawsko-pomorskie76,3%
zachodniopomorskie43,6%
pomorskie43,6%
podlaskie32,7%
lubuskie32,7%
świętokrzyskie32,7%
warmińsko-mazurskie21,8%
opolskie21,8%
łódzkie21,8%
lubelskie10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.