Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 98 572 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009111 724
31 marca 2010112 206
30 czerwca 2010112 572
30 września 2010113 028
31 grudnia 2010112 940
31 marca 2011111 675
30 czerwca 2011109 071
30 września 2011108 297
31 grudnia 2011106 841
31 marca 2012105 103
30 czerwca 2012104 486
30 września 2012104 304
31 grudnia 2012103 786
31 marca 2013102 350
30 czerwca 2013101 648
30 września 2013101 548
31 grudnia 2013100 508
31 marca 201499 491
30 czerwca 201498 572
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.