Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,2% podmiotów), spółki cywilne (10,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza83 98385,2%
spółki cywilne10 63110,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 8091,8%
spółdzielnie1 1161,1%
spółki jawne9080,9%
spółki komandytowe710,1%
spółki akcyjne280,0%
spółki komandytowo-akcyjne210,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółdzielnie
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (65,2% największych podmiotów), spółki akcyjne (12,5% największych podmiotów) oraz spółki jawne (9,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7365,2%
spółki akcyjne1412,5%
spółki jawne119,8%
indywidualna działalność gospodarcza65,4%
spółki komandytowe43,6%
spółki komandytowo-akcyjne21,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.