Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIRMA HANDLOWA WIOLETTA HILTAWSKA (79,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIRMA HANDLOWA WIOLETTA HILTAWSKA26 205 342,031 360 186,0779 130 526,00-939 202,29-3,6-69,1-1,294,8
TDM "ARRTRANS" SPÓŁKA AKCYJNA14 213 297,8812 241 708,6073 762 328,282 036 913,3414,316,62,813,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.