Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (13,4% ogółu) oraz lubelskie (10,8% ogółu).

mazowieckie26519,2%
wielkopolskie18513,4%
lubelskie14910,8%
kujawsko-pomorskie1057,6%
łódzkie1017,3%
śląskie966,9%
dolnośląskie745,4%
małopolskie725,2%
podkarpackie715,1%
pomorskie695,0%
zachodniopomorskie523,8%
lubuskie443,2%
podlaskie372,7%
warmińsko-mazurskie272,0%
świętokrzyskie201,4%
opolskie151,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
podkarpackie
pomorskie
zachodniopomorskie
lubuskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo śląskie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 2 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie150,0%
łódzkie150,0%
świętokrzyskie00,0%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
mazowieckie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.