Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 382 aktywne podmioty działające w tej branży, o 5,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 034
31 marca 20101 116
30 czerwca 20101 163
30 września 20101 190
31 grudnia 20101 196
31 marca 20111 207
30 czerwca 20111 215
30 września 20111 202
31 grudnia 20111 195
31 marca 20121 195
30 czerwca 20121 220
30 września 20121 243
31 grudnia 20121 255
31 marca 20131 240
30 czerwca 20131 305
30 września 20131 333
31 grudnia 20131 331
31 marca 20141 348
30 czerwca 20141 382
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.