Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (13,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

mazowieckie2 44615,4%
śląskie2 11313,3%
wielkopolskie1 84111,6%
dolnośląskie1 2868,1%
pomorskie1 2477,9%
małopolskie1 0816,8%
łódzkie9556,0%
kujawsko-pomorskie9516,0%
zachodniopomorskie8715,5%
lubelskie5693,6%
podkarpackie4863,1%
warmińsko-mazurskie4632,9%
opolskie4622,9%
podlaskie3762,4%
lubuskie3662,3%
świętokrzyskie3652,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
małopolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (28,6% ogółu), mazowieckie (21,4% ogółu) oraz małopolskie (12,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 56 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie1628,6%
mazowieckie1221,4%
małopolskie712,5%
dolnośląskie47,1%
pomorskie35,4%
warmińsko-mazurskie35,4%
kujawsko-pomorskie35,4%
świętokrzyskie35,4%
wielkopolskie23,6%
zachodniopomorskie11,8%
lubelskie11,8%
podkarpackie11,8%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.