Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15 30596,4%
własność prywatna krajowa pozostała2051,3%
własność zagraniczna1801,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych480,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,1%
własność państwowych osób prawnych100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,0%
pozostałe150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (28,6% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,1% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (12,5% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1628,6%
własność prywatna krajowa pozostała916,1%
własność zagraniczna712,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych712,5%
własność państwowych osób prawnych610,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej58,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (32,1% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (19,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (11,2% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych238 744 672,66 zł32,1%
własność państwowych osób prawnych141 612 827,00 zł19,1%
własność zagraniczna83 102 812,15 zł11,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej76 570 945,24 zł10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych63 349 731,49 zł8,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51 772 669,01 zł7,0%
własność prywatna krajowa pozostała36 311 778,33 zł4,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej28 649 587,66 zł3,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych22 995 872,28 zł3,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.