Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 878 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 242
31 marca 201013 773
30 czerwca 201014 161
30 września 201014 447
31 grudnia 201014 542
31 marca 201114 754
30 czerwca 201114 764
30 września 201114 797
31 grudnia 201114 720
31 marca 201214 847
30 czerwca 201214 964
30 września 201215 093
31 grudnia 201215 103
31 marca 201315 198
30 czerwca 201315 404
30 września 201315 593
31 grudnia 201315 571
31 marca 201415 686
30 czerwca 201415 878
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.