Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,0% podmiotów), spółki cywilne (6,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 66386,0%
spółki cywilne1 0266,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9706,1%
spółki jawne1220,8%
spółki komandytowe470,3%
spółki akcyjne170,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,1%
spółdzielnie70,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy70,0%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (83,9% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (8,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4783,9%
spółki akcyjne58,9%
indywidualna działalność gospodarcza23,6%
spółki jawne11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.