Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KRAKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (91,3 mln zł) oraz ELECTRONIC ARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KRAKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 062 096,827 902 885,2691 252 063,222 466 467,785,231,22,783,2
ELECTRONIC ARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)44 337 091,03446 420,5682 873 469,76-505 436,01-1,1-113,2-0,699,0
ODYSEYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 510 479,7428 474 754,5659 572 559,553 459 499,1311,712,25,83,5
TREFL SPÓŁKA AKCYJNA70 579 064,0328 480 768,3258 318 493,643 984 625,825,714,06,859,7
MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA - A. MOCH, K. MOCH30 700 904,8514 903 076,7934 058 549,144 407 738,1114,429,612,951,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.