Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 166 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 084
31 marca 20101 078
30 czerwca 20101 082
30 września 20101 103
31 grudnia 20101 097
31 marca 20111 094
30 czerwca 20111 060
30 września 20111 044
31 grudnia 20111 026
31 marca 20121 014
30 czerwca 20121 019
30 września 20121 027
31 grudnia 20121 040
31 marca 20131 045
30 czerwca 20131 072
30 września 20131 106
31 grudnia 20131 118
31 marca 20141 147
30 czerwca 20141 166
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), śląskie (16,4% ogółu) oraz małopolskie (12,0% ogółu).

mazowieckie27623,7%
śląskie19116,4%
małopolskie14012,0%
dolnośląskie948,1%
wielkopolskie877,5%
pomorskie726,2%
łódzkie635,4%
podkarpackie453,9%
zachodniopomorskie373,2%
kujawsko-pomorskie363,1%
opolskie232,0%
podlaskie232,0%
lubuskie221,9%
lubelskie201,7%
warmińsko-mazurskie191,6%
świętokrzyskie181,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,0% podmiotów), spółki cywilne (14,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza84072,0%
spółki cywilne17114,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12210,5%
spółki jawne141,2%
spółki akcyjne70,6%
spółki komandytowe70,6%
spółdzielnie30,3%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 08192,7%
własność prywatna krajowa pozostała373,2%
własność zagraniczna272,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,7% podmiotów) i od 10 do 49 (5,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 09293,7%
od 10 do 49 zatrudnionych625,3%
od 50 do 249 zatrudnionych100,9%
powyżej 250 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4)222 189 635,1880 207 905,03326 075 135,3113 812 894,436,217,24,263,9
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40)222 189 635,1880 207 905,03326 075 135,3113 812 894,436,217,24,263,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KRAKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (91,3 mln zł) oraz ELECTRONIC ARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KRAKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 062 096,827 902 885,2691 252 063,222 466 467,785,231,22,783,2
ELECTRONIC ARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)44 337 091,03446 420,5682 873 469,76-505 436,01-1,1-113,2-0,699,0
ODYSEYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 510 479,7428 474 754,5659 572 559,553 459 499,1311,712,25,83,5
TREFL SPÓŁKA AKCYJNA70 579 064,0328 480 768,3258 318 493,643 984 625,825,714,06,859,7
MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA - A. MOCH, K. MOCH30 700 904,8514 903 076,7934 058 549,144 407 738,1114,429,612,951,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.