Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), śląskie (16,4% ogółu) oraz małopolskie (12,0% ogółu).

mazowieckie27623,7%
śląskie19116,4%
małopolskie14012,0%
dolnośląskie948,1%
wielkopolskie877,5%
pomorskie726,2%
łódzkie635,4%
podkarpackie453,9%
zachodniopomorskie373,2%
kujawsko-pomorskie363,1%
opolskie232,0%
podlaskie232,0%
lubuskie221,9%
lubelskie201,7%
warmińsko-mazurskie191,6%
świętokrzyskie181,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
pomorskie
łódzkie
podkarpackie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
opolskie
podlaskie
lubuskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (40,0% ogółu) oraz małopolskie (20,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 5 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie240,0%
małopolskie120,0%
podkarpackie120,0%
pomorskie120,0%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.