Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,0% podmiotów), spółki cywilne (14,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza84072,0%
spółki cywilne17114,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12210,5%
spółki jawne141,2%
spółki akcyjne70,6%
spółki komandytowe70,6%
spółdzielnie30,3%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (60,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością360,0%
spółki akcyjne120,0%
spółki jawne120,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.