Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 166 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 084
31 marca 20101 078
30 czerwca 20101 082
30 września 20101 103
31 grudnia 20101 097
31 marca 20111 094
30 czerwca 20111 060
30 września 20111 044
31 grudnia 20111 026
31 marca 20121 014
30 czerwca 20121 019
30 września 20121 027
31 grudnia 20121 040
31 marca 20131 045
30 czerwca 20131 072
30 września 20131 106
31 grudnia 20131 118
31 marca 20141 147
30 czerwca 20141 166
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.