Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz pomorskie (8,9% ogółu).

mazowieckie3417,7%
śląskie2412,5%
pomorskie178,9%
wielkopolskie178,9%
zachodniopomorskie157,8%
łódzkie147,3%
warmińsko-mazurskie136,8%
małopolskie115,7%
dolnośląskie105,2%
podkarpackie105,2%
kujawsko-pomorskie105,2%
lubelskie52,6%
lubuskie52,6%
świętokrzyskie42,1%
opolskie31,6%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (25,0% ogółu), wielkopolskie (25,0% ogółu) oraz pomorskie (16,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 12 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie325,0%
wielkopolskie325,0%
pomorskie216,7%
mazowieckie216,7%
zachodniopomorskie18,3%
lubuskie18,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.