Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 192 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009139
31 marca 2010150
30 czerwca 2010160
30 września 2010156
31 grudnia 2010158
31 marca 2011161
30 czerwca 2011162
30 września 2011163
31 grudnia 2011173
31 marca 2012177
30 czerwca 2012182
30 września 2012185
31 grudnia 2012190
31 marca 2013197
30 czerwca 2013194
30 września 2013198
31 grudnia 2013195
31 marca 2014194
30 czerwca 2014192
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.