Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,0% podmiotów), własność zagraniczna (14,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14676,0%
własność zagraniczna2814,6%
własność prywatna krajowa pozostała84,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej52,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych31,6%
własność skarbu państwa10,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (75,0% największych podmiotów) oraz własność skarbu państwa (8,3% największych podmiotów).

własność zagraniczna975,0%
własność skarbu państwa18,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej18,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych18,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Dwie formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (88,5% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (7,2% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna1 608 389 218,07 zł88,5%
własność skarbu państwa130 803 349,49 zł7,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej42 642 829,41 zł2,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych34 801 842,54 zł1,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.