Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję silników tłokowych spalania wewnętrznego (z wyłączeniem do pojazdów samochodowych, lotniczych), takich jak:
  • silniki do jednostek pływających,
  • silniki kolejowe,
 • produkcję tłoków, pierścieni tłoków, gaźników itp. do silników spalania wewnętrznego, silników Diesla itp.,
 • produkcję zaworów wlotowych i wylotowych, do silników spalania wewnętrznego
 • produkcję turbin i części do nich:
  • turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary,
  • turbin hydraulicznych, kół wodnych i regulatorów do nich,
  • turbin wiatrowych,
  • turbin gazowych, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych do napędu samolotów,
 • produkcję zespołów turbinowo-kotłowych,
 • produkcję zespołów turbinowo-prądnicowych,
 • produkcję silników stosowanych w przemyśle.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji prądnic elektrycznych i zespołów napędowych (z wyłączeniem zespołów turbinowo-prądnicowych), sklasyfikowanej w 27.11.Z,
 • produkcji sprzętu elektrycznego i elektrycznych elementów silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji elektrycznego wyposażenia  i elementów silników spalinowych wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
 • produkcji silników do pojazdów samochodowych lub lotniczych, sklasyfikowanej w 29.10.A, 30.30.Z, 30.91.Z,
 • produkcji silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, sklasyfikowanej w 30.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 192 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009139
31 marca 2010150
30 czerwca 2010160
30 września 2010156
31 grudnia 2010158
31 marca 2011161
30 czerwca 2011162
30 września 2011163
31 grudnia 2011173
31 marca 2012177
30 czerwca 2012182
30 września 2012185
31 grudnia 2012190
31 marca 2013197
30 czerwca 2013194
30 września 2013198
31 grudnia 2013195
31 marca 2014194
30 czerwca 2014192
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz pomorskie (8,9% ogółu).

mazowieckie3417,7%
śląskie2412,5%
pomorskie178,9%
wielkopolskie178,9%
zachodniopomorskie157,8%
łódzkie147,3%
warmińsko-mazurskie136,8%
małopolskie115,7%
dolnośląskie105,2%
podkarpackie105,2%
kujawsko-pomorskie105,2%
lubelskie52,6%
lubuskie52,6%
świętokrzyskie42,1%
opolskie31,6%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10152,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6935,9%
spółki cywilne94,7%
spółki akcyjne42,1%
spółki jawne42,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych21,0%
spółki komandytowe21,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,0% podmiotów), własność zagraniczna (14,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14676,0%
własność zagraniczna2814,6%
własność prywatna krajowa pozostała84,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej52,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych31,6%
własność skarbu państwa10,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,7% podmiotów) i od 10 do 49 (14,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15379,7%
od 10 do 49 zatrudnionych2714,1%
powyżej 250 zatrudnionych63,1%
od 50 do 249 zatrudnionych63,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z)3 663 456 661,841 816 637 239,514 452 296 756,35451 702 821,5612,324,910,250,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł), MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (858,1 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa EATON AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (415,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 248 554 446,53278 774 391,192 150 018 925,9863 507 609,825,122,83,077,7
MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ665 400 200,00506 951 000,00858 142 000,28141 268 600,0021,227,916,523,8
Grupa Kapitałowa EATON AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ643 891 422,12425 478 486,88415 406 028,74167 589 765,8626,039,440,333,9
EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ233 743 630,39120 566 496,36378 835 517,7254 725 652,9123,445,414,548,4
LM WIND POWER BLADES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ241 957 218,17148 684 104,37247 669 991,3033 626 309,1213,922,613,638,6
Grupa Kapitałowa H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA346 340 377,64177 872 190,18223 320 623,20-36 430 717,36-10,5-20,5-16,348,6
H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA282 101 505,56130 803 349,49110 936 996,04-23 177 460,64-8,2-17,7-20,953,6
NORD NAPĘDY ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 327 001,6240 878 654,21107 903 405,3711 556 435,2917,428,310,738,4
'MARPOL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 278 926,359 501 550,5271 244 334,102 144 016,203,422,63,084,7
H.CEGIELSKI-FABRYKA SILNIKÓW AGREGATOWYCH I TRAKCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 951 957,6757 962 319,5548 759 584,72-4 627 162,32-6,3-8,0-9,520,6
PUCKIE ZAKŁADY MECHANICZNE AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 448 949,0942 642 829,8332 033 375,056 148 196,3913,514,419,26,2
ZAKŁADY MECHANICZNE "WIROMET" SPÓŁKA AKCYJNA64 392 200,2434 801 842,5424 448 107,75232 774,710,40,71,046,0
SNC-LAVALIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 409 204,4119 592 217,066 898 491,56-1 291 915,48-3,6-6,6-18,746,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.