Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (14,6% ogółu), mazowieckie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

śląskie79414,6%
mazowieckie65612,1%
wielkopolskie63111,6%
pomorskie58510,8%
małopolskie5009,2%
dolnośląskie3706,8%
zachodniopomorskie3306,1%
łódzkie3135,8%
kujawsko-pomorskie2564,7%
podkarpackie2344,3%
opolskie2073,8%
lubuskie1262,3%
lubelskie1182,2%
świętokrzyskie1112,0%
warmińsko-mazurskie1092,0%
podlaskie811,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
pomorskie
małopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
opolskie
lubuskie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (19,1% ogółu), wielkopolskie (14,9% ogółu) oraz śląskie (12,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 47 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

dolnośląskie919,1%
wielkopolskie714,9%
śląskie612,8%
łódzkie48,5%
opolskie48,5%
małopolskie36,4%
zachodniopomorskie36,4%
lubuskie36,4%
kujawsko-pomorskie36,4%
mazowieckie24,3%
podlaskie24,3%
pomorskie12,1%
podkarpackie00,0%
lubelskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.