Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 421 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 656
31 marca 20104 741
30 czerwca 20104 792
30 września 20104 912
31 grudnia 20104 972
31 marca 20114 989
30 czerwca 20114 954
30 września 20114 968
31 grudnia 20114 963
31 marca 20124 977
30 czerwca 20125 047
30 września 20125 088
31 grudnia 20125 089
31 marca 20135 084
30 czerwca 20135 196
30 września 20135 259
31 grudnia 20135 258
31 marca 20145 323
30 czerwca 20145 421
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.