Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,3% podmiotów), własność zagraniczna (2,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 11194,3%
własność zagraniczna1222,3%
własność prywatna krajowa pozostała921,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej360,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych340,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,2%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność skarbu państwa10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (36,2% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (21,3% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (17,0% największych podmiotów).

własność zagraniczna1736,2%
własność krajowych osób fizycznych1021,3%
własność prywatna krajowa pozostała817,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej36,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej24,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej24,3%
własność państwowych osób prawnych12,1%
własność skarbu państwa12,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej12,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (50,7% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (23,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (9,9% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna550 837 685,16 zł50,7%
własność prywatna krajowa pozostała253 616 117,87 zł23,3%
własność krajowych osób fizycznych107 452 507,25 zł9,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej59 115 973,15 zł5,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej52 346 453,66 zł4,8%
własność skarbu państwa29 348 046,07 zł2,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej17 797 346,63 zł1,6%
własność państwowych osób prawnych11 196 898,36 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4 600 388,82 zł0,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.